Francite
 
BINE A}I VENIT pe PAGINA PERSONALŔ a lui
CLAUDE AUBÉ

CINE SUNT EU : Navigator, poet, cânt\re], pictor si scriitor c\l\tor. Aceasta ar putea fi pe scurt, dar destul de corect, ceea ce fac eu în via]\ si pasiunile mele.

Ve]i g\si aici câteva pagini care v\ vor vorbi despre activit\]ile mele pasionante, despre preferin]ele mele, despre locurile mele favorite pe care v\ invit si sper s\ v\ incit s\ le descoperi]i.
Sunt pasionat de primirea voastr\, de sufletul vostru, de ]ara voastr\, de peisajele voastre, de monumentele voastre, de artistii vostri, prieteni români...

Într-un cuvânt am ales ]ara voastr\ ca a doua patrie pentru a îmi tr\i acolo ultima parte a vie]ii.

De când imigrarea merge spre vest, având în vedere faptul c\ istoria este un enorm balansoar, este timpul ca cei din vest s\ vin\ s\-si pun\  prietenia si devotamentul în slujba dezvolt\rii voastre !

Eu sunt si r\mân convins, în ciuda pesimistilor din Vest, c\ v\ ve]i integra în aceast\ Europ\ pe care mi-o doresc si eu, si deja se v\d  semne tangibile.

În situl meu, ve]i putea urma c\l\toria, pu]in ini]iatica, pe care doresc s\ o întrepid pentru c\ sunt de mai mult de ani navigator de pl\cere, monitor de naviga]ie, cu vele si responsabil de baz\ nautic\ si am un proiect nebunesc de a traversa Europa pentru a ajunge cu vasul meu la Constan]a...

Pentru a în]elege ceea ce vreau s\ realizez, v\ invit s\ face]i un tur prin...


 

                                                         În limba franceza   

 Laissez vos impressions dans Mon livre d'or par


                           

                                                     


ThisROMANIA ON INTERNET WEB RINGsite owned byClaude Aubé
Previous 5 Sites Previous Next Previous 5 Sites Random Site List Sites