Vapor MEU "BANANEC BLUES"       

Naviga]ia... Naviga]ia, iat\ leitmotiv vie]ii mele. Dar pentru aceasta, am nevoie de un vas si de o droaie de bani ! Si astunci când nu ai nici una, nici alta, trebuie s\ trisezi...

  De aceea am început s\ caut un vas maritim vechi... care s\ cear\ mult\ munc\. Alegerea mea a fost Karaté MK1, un vas reputat al Sintierelor de Sud-Vest... în Fran]a.

 

 

Dar, trebuia s\ g\sesc pas\rea rar\ si a trebuit s\ am r\dbare un timp destul de indelungat pân\ în ziua când l-am v\zut pe un chei din Le Havre. Oh, bineîn]eles, era într-o stare jalnic\, murdar si solitar, abandonat soartei sale triste de velier f\r\ aripi de sapte ani lungi. Atunci am sim]it pentru acest minunat velier, cu chila de o form\ extrem de elgant\, un puternic sentiment de interdependen]\.

 

Iata cum ar\ta aceast\ frumoas\ barc\ dup\ 7 ani lungi în care nu a gustat apa s\r\t\. Peste 6 luni de ingrijiri intense au fost necesare pentru a il recondi]iona. Dar rezultatul a fost la în\l]imea astept\rilor. Si altfel din 1991, acest vas navigheaz\ pe canalul Mânecii în asteptarea marii plec\ri care va avea loc peste 2 sau 3 ani...